تعرفه های ثبت نام

 ثبت نام غیر حضوری

از 01 فروردین تا 05 اردیبهشت 97

تا آخر اسفند 96

 

180.000تومان

130.000 تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

130.000 تومان

100.000 تومان

ویژه دانشجویان

100.000 تومان

80.000 تومان

ویژه اعضای مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 80.000 تومان می باشد.

 

ثبت نام حضوری

از 01 فروردین تا 05 اردیبهشت 97

تا آخر اسفند 96

 

250.000 تومان

210.000 تومان

ثبت نام کننده آزاد

200.000 تومان

180.000 تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

180.000 تومان

150.000 تومان

ویژه دانشجویان

150.000 تومان

120.000 تومان

ویژه اعضای مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 100.000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.